SLUŽBY

 

Poskytujeme služby vo fenomenálnej kvalite

INŽINIERSKA ČINNOSŤ


1. Navrhneme správne metódy zvárania pre Vašu výrobu, alebo montáž
Detailne preštudujeme Vašu technickú dokumentáciu a prídeme priamo k Vám na obhliadku Vašej výroby, alebo montáže. Na mieste zistíme všetky vonkajšie podmienky a prekonzultujeme s Vami všetky Vaše požiadavky. Následne určíme správne metódy zvárania tak aby sme Vám zabezpečili nákladovo najefektívnejšiu výrobu, alebo montáž.

2. Vypracujeme Vám požadované postupy zvárania WPS/WPQR
Na základe Vašej špecifikácie zváraných materiálov a metód zvárania Vám vypracujeme potrebné postupy zvárania WPS/WPQR v zmysle platných noriem EN, ISO, alebo AWS vrátane všetkých požadovaných skúšok.

3. Preveríme požadované kvalifikácie zváračov a budeme viesť ich evidenciu
Preveríme požadované kvalifikácie zváračov prostredníctvom pracovných skúšok, ktoré vykonáme v našej zváračskej škole, alebo priamo vo Vašej výrobe či montáži v zmysle požadovaných noriem. Zavedieme pre Vás prehľadný systém identifikácie všetkých zváračov a budeme viesť ich evidenciu v požadovanom rozsahu.

4. Zabezpečíme vedenie zváracieho denníka a NDT skúšky zvarových spojov
Vykonáme NDT skúšky všetkých zvarových spojov v požadovanom rozsahu a budeme pre Vás viesť zvárací denník s evidenciou a plánovaním všetkých zvarov, identifikáciou zváračov a stanovenými skúškami zvarov.

5. Spracujeme Vám kompletnú dokumentáciu zvárania
Spracujeme a odovzdáme Vám kompletnú technickú dokumentáciu zvárania vo Vašej výrobe, alebo na montáži v zmysle platných noriem EN, ISO, AWS, ASME podľa Vašich požiadaviek.

ZVÁRAČSKÉ, ZÁMOČNÍCKE A SERVISNÉ ČINNOSTI


Všetky zváračské a zámočnícke práce vykonávame vždy na najvyššej úrovni a spĺňajú tie najprísnejšie kritériá podľa medzinárodných štandardov. Na základe Vašich požiadaviek vyberieme pre Vás našich skúsených zváračov a zámočníkov, ktorí Vašu prácu vykonajú vždy v 100% kvalite.

1. Vyberieme správnych zváračov a zámočníkov pre Vašu prácu
Vedieme veľmi presnú evidenciu všetkých našich zváračov a zámočníkov vo vlastnom systéme, ktorý je vytvorený špecificky na mieru pre nás a spĺňa všetky naše požiadavky. Detailne poznáme všetky pracovné skúsenosti a kvalifikáciu všetkých našich pracovníkov, silné a slabé stránky, prístup k práci, osobnostné vlastnosti a hodnotenie ich práce z projektov, na ktorých pracovali. Garantujeme Vám, že vždy nasadíme správnych pracovníkov na Vaše projekty.

2. Vykonáme pracovné skúšky pracovníkov na mieru pre Vašu firmu
Na základe Vašich požiadaviek prispôsobíme pracovné skúšky na mieru pre Vás a vyskúšame všetkých zváračov aj zámočníkov v našej zváračskej škole. Spracujeme podrobné záznamy zo skúšok, ktoré Vám poskytneme pred nasadením našich pracovníkov na Vaše projekty.

3. Zabezpečíme koordináciu nasadených pracovníkov
Organizačne zabezpečíme koordináciu všetkých našich pracovníkov, ktorých nasadíme do Vašej výroby, alebo na montáž a zaručíme Vám striktné dodržiavanie stanovených predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie pracovnej disciplíny a morálky všetkých našich pracovníkov.
 

KONTROLA KVALITY


Na základe Vašej špecifikácie posúdime Vašu výrobu, alebo montáž a podľa Vašich požiadaviek stanovíme systém kvality potrebný pre implementáciu vo Vašej spoločnosti. Spracujeme Vám technickú dokumentáciu pre certifikáciu Vašej spoločnosti podľa určeného systému kvality vo Vašej firme. Nasadením našich certifikovaných inžinierov a manažérov kvality priamo do Vašej výroby, alebo na montáž Vám zabezpečíme kontrolu a dodržiavanie všetkých požiadaviek v zmysle zavedeného systému kvality.

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE


Zrealizujeme elektroinštalácie Vašich výrobných priestorov, strojov a zariadení, zavedieme a nakonfigurujeme Vám riadiace systémy vo Vašej výrobe a vykonáme pre Vás inžiniersku činnosť podľa potreby v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou ELAR SK s.r.o.

KURZY A ŠKOLENIA


Zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou Ján Mokrý-Zváračská škola č.135 s.r.o
Vyškolíme a certifikujeme Vašich zváračov v našej zváračskej škole a zabezpečíme Vám bezpečnostné školenia a NDT certifikáty v spolupráci s našimi certifikačnými partnermi, ktorým je už niekoľko rokov spoločnosť TUV Reihland a Prvá zváračská Bratislava, a. s.

1. Zváračské kurzy
Zabezpečíme základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05, prípravné kurzy pre úradnú skúšku podľa STN EN ISO 9606 -1 a úradné periodické skúšky zváračov podľa STN EN ISO 9606 -1 a EN ISO 13585 a taktiež opakované školenia a preskúšania zváračov podľa STN 05 06 01, STN 05 05 10, STN 05 06 30.

2. Bezpečnostné školenia a certifikáty
Zabezpečíme Vám bezpečnostné školenia v rozsahu podľa potreby a na základe Vašich požiadaviek Vám vydáme medzinárodné certifikáty SSC, alebo SSG.

3. NDT certifikáty
Na základe Vašich požiadaviek Vám zabezpečíme školenia na vykonávanie NDT skúšok zvarových spojov a vydáme Vám medzinárodné certifikáty pre vizuálne testy zvarov VT/VT2, penetračné testy zvarov PT/PT2 a ultrazvukové testy UT.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ


1. Navrhneme správne metódy zvárania pre Vašu výrobu, alebo montáž
Detailne preštudujeme Vašu technickú dokumentáciu a prídeme priamo k Vám na obhliadku Vašej výroby, alebo montáže. Na mieste zistíme všetky vonkajšie podmienky a prekonzultujeme s Vami všetky Vaše požiadavky. Následne určíme správne metódy zvárania tak aby sme Vám zabezpečili nákladovo najefektívnejšiu výrobu, alebo montáž.

2. Vypracujeme Vám požadované postupy zvárania WPS/WPQR
Na základe Vašej špecifikácie zváraných materiálov a metód zvárania Vám vypracujeme potrebné postupy zvárania WPS/WPQR v zmysle platných noriem EN, ISO, alebo AWS vrátane všetkých požadovaných skúšok.

3. Preveríme požadované kvalifikácie zváračov a budeme viesť ich evidenciu
Preveríme požadované kvalifikácie zváračov prostredníctvom pracovných skúšok, ktoré vykonáme v našej zváračskej škole, alebo priamo vo Vašej výrobe či montáži v zmysle požadovaných noriem. Zavedieme pre Vás prehľadný systém identifikácie všetkých zváračov a budeme viesť ich evidenciu v požadovanom rozsahu.

4. Zabezpečíme vedenie zváracieho denníka a NDT skúšky zvarových spojov
Vykonáme NDT skúšky všetkých zvarových spojov v požadovanom rozsahu a budeme pre Vás viesť zvárací denník s evidenciou a plánovaním všetkých zvarov, identifikáciou zváračov a stanovenými skúškami zvarov.

5. Spracujeme Vám kompletnú dokumentáciu zvárania
Spracujeme a odovzdáme Vám kompletnú technickú dokumentáciu zvárania vo Vašej výrobe, alebo na montáži z zmysle platných noriem EN, ISO, AWS, ASME podľa Vašich požiadaviek.

ZVÁRAČSKÉ, ZÁMOČNÍCKE A SERVISNÉ ČINNOSTI


Všetky zváračské a zámočnícke práce vykonávame vždy na najvyššej úrovni a spĺňajú tie najprísnejšie kritériá podľa medzinárodných štandardov. Na základe Vašich požiadaviek vyberieme pre Vás našich skúsených zváračov a zámočníkov, ktorí Vašu prácu vykonajú vždy v 100% kvalite.

1. Vyberieme správnych zváračov a zámočníkov pre Vašu prácu
Vedieme veľmi presnú evidenciu všetkých našich zváračov a zámočníkov vo vlastnom systéme, ktorý je vytvorený špecificky na mieru pre nás a spĺňa všetky naše požiadavky. Detailne poznáme všetky pracovné skúsenosti a kvalifikáciu všetkých našich pracovníkov, silné a slabé stránky, prístup k práci, osobnostné vlastnosti a hodnotenie ich práce z projektov, na ktorých pracovali. Garantujeme Vám, že vždy nasadíme správnych pracovníkov na Vaše projekty.

2. Vykonáme pracovné skúšky pracovníkov na mieru pre Vašu firmu
Na základe Vašich požiadaviek prispôsobíme pracovné skúšky na mieru pre Vás a vyskúšame všetkých zváračov aj zámočníkov v našej zváračskej škole. Spracujeme podrobné záznamy zo skúšok, ktoré Vám poskytneme pred nasadením našich pracovníkov na Vaše projekty.

3. Zabezpečíme koordináciu nasadených pracovníkov
Organizačne zabezpečíme koordináciu všetkých našich pracovníkov, ktorých nasadíme do Vašej výroby, alebo na montáž a zaručíme Vám striktné dodržiavanie stanovených predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie pracovnej disciplíny a morálky všetkých našich pracovníkov.
 

KONTROLA KVALITY


Na základe Vašej špecifikácie posúdime Vašu výrobu, alebo montáž a podľa Vašich požiadaviek stanovíme systém kvality potrebný pre implementáciu vo Vašej spoločnosti. Spracujeme Vám technickú dokumentáciu pre certifikáciu Vašej spoločnosti podľa určeného systému kvality vo Vašej firme. Nasadením našich certifikovaných inžinierov a manažérov kvality priamo do Vašej výroby, alebo na montáž Vám zabezpečíme kontrolu a dodržiavanie všetkých požiadaviek v zmysle zavedeného systému kvality.

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE


Zrealizujeme elektroinštalácie Vašich výrobných priestorov, strojov a zariadení, zavedieme a nakonfigurujeme Vám riadiace systémy vo Vašej výrobe a vykonáme pre Vás inžiniersku činnosť podľa potreby v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou ELAR SK s.r.o.

KURZY A ŠKOLENIA


Zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou Ján Mokrý-Zváračská škola č.135 s.r.o
Vyškolíme a certifikujeme Vašich zváračov v našej zváračskej škole a zabezpečíme Vám bezpečnostné školenia a NDT certifikáty v spolupráci s našimi certifikačnými partnermi, ktorým je už niekoľko rokov spoločnosť TUV Reihland a Prvá zváračská Bratislava, a. s.

1. Zváračské kurzy
Zabezpečíme základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05, prípravné kurzy pre úradnú skúšku podľa STN EN ISO 9606 -1 a úradné periodické skúšky zváračov podľa STN EN ISO 9606 -1 a EN ISO 13585 a taktiež opakované školenia a preskúšania zváračov podľa STN 05 06 01, STN 05 05 10, STN 05 06 30.

2. Bezpečnostné školenia a certifikáty
Zabezpečíme Vám bezpečnostné školenia v rozsahu podľa potreby a na základe Vašich požiadaviek Vám vydáme medzinárodné certifikáty SSC, alebo SSG.

3. NDT certifikáty
Na základe Vašich požiadaviek Vám zabezpečíme školenia na vykonávanie NDT skúšok zvarových spojov a vydáme Vám medzinárodné certifikáty pre vizuálne testy zvarov VT/VT2, penetračné testy zvarov PT/PT2 a ultrazvukové testy UT.